วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

การตัดต่อวิดีโอ

สื่อมัลติมีเดีย เรื่องการตัดต่อวิดีโอ
http://202.143.152.245/40202multimedia/index.htm

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2552 ให้นักเรียน ม.6/3 นำรูปเกี่ยวกับ
ตนเองมาเพื่อใช้ในการสอบปฏิบัติ

49 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ26 พฤศจิกายน, 2551

  ในหัวเรื่องการตัดต่อวิดีโอมีการนำเสนอเนื้อหาที่ครบถ้วนและมีรูปและสื่อประกอบที่สมบูรณ์

  นายปัทมเขตต์ สุขโชคพานิช ม.6/3 เลขที่ 3ก.

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ07 ธันวาคม, 2551

  สามารถนำไปใช้ได้ดีขึ้น เพราะเมื่อเวลาไม่เข้าใจในการทำงานก็สามารถเข้ามาดูระบบการทำงานได้

  นายมณีวฒน์ กิจวัฒนานุสนธิ์ เลขที่ 9ก ม.6/4

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ07 ธันวาคม, 2551

  บอกวิธีการตัดต่อได้ละเอียดมากค่ะ ทำให้สามารถทำการตัดต่อตามวิธีได้ง่าย แต่ก็ยังมีข้อสงสัยในการทำอยู่ค่ะ


  นางสาว พรทิพย์ ปิยะนุช ม.6/4 เลขที่ 14 ข

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ11 ธันวาคม, 2551

  เนื้อหา เรื่องการตัดต่อวิดีโอ ตรงแนวคิดในการสร้างวิดีโอ
  บรรทัดที่สามข้อความที่ว่า"จะไม่ต้องมาเสียเวลาแก้ไข้ภายหลัง "
  ต้องเป็น-แก้ไข-ไม่มีไม้โท

  เรื่องเดียวกัน หัวข้อที่สอง"เตรียมองค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องใช้ "
  ตรงคำว่าไฟล์ดนตรี อาจารย์ลืมการันต์ค่ะ มาแก้ด้วยนะคะ

  น.ส.พนิดา แจ้งวิจิตร์ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 13ข

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ17 ธันวาคม, 2551

  สามารถนำไปใช้ได้จริง อ่านแล้วเข้าใจทะลุปรุโปร่ง

  นายธีชัช รัตนางกูร ม.6/3 เลขที่3ข.

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ06 มกราคม, 2552

  เรื่องการตัดต่อวิดีโอนั้น อาจารย์ได้อธิบายอย่างละเอียด ทำให้เข้าใจได้ง่าย

  น.ส.วรลักษณ์ เฉยขุนทด ม.6/3 เลขที่ 19ข

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ21 มกราคม, 2552

  เนื้อหาการตัดต่อวิดิโอ ช่วยในการใช้ตัดต่อวิดิโอได้ดี

  และเนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่าย

  น.ส.สุรีพร ลักษณะโต ม. 6/3 เลขที่ 17ก

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ21 มกราคม, 2552

  สวัสดีค่ะ ได้อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วก็เข้าใจได้ดีค่ะ อ่านแล้วก็เข้าใจง่าย ในเนื้อหามีความละเอียดครบถ้วนดีค่ะ
  ขอบคุณนะคะ
  นางสาวอาภาพร ขอญวนกลาง 6/3 เลขที่ 19ก.

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ21 มกราคม, 2552

  เนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริงทันที

  ขอบคุณคะ

  น.ส.ปรียาลักษณ์ เจริญวารี ม. 6/3 เลขที่ 9 ก

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ01 กุมภาพันธ์, 2552

  อาจารย์เปนคนน่ารัก


  สอนสนุกมากก  เนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายมากเลยคร่ะ


  น.ส. นิภาดา ศรีไพรวรรณ ม.6/4 เลขที่ 21 ข.

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ01 กุมภาพันธ์, 2552

  เนื้อหาอ่านแล้วรุสึกได้ความรู้มาก

  ชอบมาก

  นายณัฐดนัย สง่างาม ม.6/4 เลขที่ 4 ข

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ01 กุมภาพันธ์, 2552

  เรียนแล้วตัดต่อวิดีโอเป็นแล้วคร่า


  สนุกมากมาย...รู้สึกมีความรู้มากขึ้น...>>>ฉลาด!!!!


  น.ส.ชลธิชา สีเหนี่ยง ม.6/4 เลขที่.14ก

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ01 กุมภาพันธ์, 2552

  มีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วน อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ลึกซึ้ง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งหนูไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ขอบคุณค่ะ

  นางสาว เบญจภรณ์ กาญจนสมศักดิ์ เลขที่ 18ก ม.6/4

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ01 กุมภาพันธ์, 2552

  ทำให้มีความรู้ความสามารถในการตัดต่อวีดีโอ เมื่อก่อนแม้กระทั่งโปรแกรมตัดต่อยังไม่รู้จักเลย พอได้เรียนจากอาจารย์ทำให้รู้อะไรอีกหลายอย่างค่ะ

  น.ส.อรชา ฉินสวัสดิ์พันธุ์ ชั้น ม.6/4 เลขที่ 20ข

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ01 กุมภาพันธ์, 2552

  เนื้อหาในเรื่องของการตัดต่อวีดีโอ อ่านแล้วเข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริง และไม่ต้องเสียเวลามาก
  นายชยุต แย้มโพธิ์ ม.6/4 เลขที่ 5ก

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ01 กุมภาพันธ์, 2552

  มีเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์ อ่านแล้วเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้จริง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในเรื่องมัลติมีเดียจริงๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

  น.ส. สิริอนงค์ ศิริพันธุ์ ชั้น ม6/4 เลขที่ 21ก.

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ01 กุมภาพันธ์, 2552

  ได้อ่านรายละเอียดของการตัดต่อวิดิโอแล้ว จากที่คิดว่าเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องที่ยากมากในการทำ แต่เมื่อได้เรียนรู้วิธีการทำ ทำให้รู้สึกสนุกมากที่ได้ทำ เนื้อหาก็เข้าใจง่าย ทำให้ดิฉันจากเป็นคนที่ทำอะไรอย่างนี้ไม่เป็นเลย ก็สามารถทำได้ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

  น.ส.กานติมา ท้วมทอง ม.6/4 เลขที่ 11ก

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ01 กุมภาพันธ์, 2552

  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีมาก ครับ!!
  และเนื้อหาที่สอนก็เข้าใจง่าย
  ทำให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ขอบคุณครับ นาย ธนากร หมู่ทอง ม.6/4 เลขที่6ก

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ01 กุมภาพันธ์, 2552

  ผมเข้ามาหลายครั้งแล้วแต่เพิ่งจะมาแสดงความคิดเห็น blogของอาจารย์ครบถ้วนไปด้วยความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ และผมคิดว่าเป็รวิธีที่ดีที่อาจารย์จะสั่งงานผ่าน internet นักเรียนจะได้ถามและหาคำตอบได้โดยไม่ต้องมาหาอาจารย์ สรุปว่า ดีมากครับ

  นาย นันทวัฒน์ อุบลทัศน์ เลขที่ 6ข ม.6/4

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ01 กุมภาพันธ์, 2552

  สวัสดีค่ะ อาจารย์

  เรียนเรื่องนี้แล้วสนุกดีค่ะ !!!

  น.ส.ศิริอาภรณ์ ธงงาม ม.6/4 เลขที่ 18 ข.

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ01 กุมภาพันธ์, 2552

  blog ของอาจารย์ดีมากคะ มีทุกเรื่องที่หนูอยากรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอ ชอบมากคะ

  นางสาว ชลิศา มานุรัตนวงศ์ เลขที่ 15ก ม.6/4

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ01 กุมภาพันธ์, 2552

  จากการที่เรียนการตัดต่อวิดิโอสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีมาก
  และโชคดีที่มีอาจารย์ที่ใจดี ไม่ดุ (เพราะหนูพูดมาก)
  ก้อขอขอบคุณมากค่ะ


  นางสาวศิรธิชา อ่อนกลิ่น ม.6/4 เลขที่ 17(ข)

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ01 กุมภาพันธ์, 2552

  เนื้อหาดีมาก อ่านเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
  สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้เลย
  ที่สำคัญคือเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์มาก

  นายคุณาวุฒิ วิบูลย์พันธุ์ เลขที่ 3ก ชั้น ม.6/4

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ01 กุมภาพันธ์, 2552

  การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอดีมาก สามารถเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

  นางสาวชุติกานต์ แก้ววิเชียร ม.6/4 เลขที่ 16ก

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ01 กุมภาพันธ์, 2552

  เรียนแล้วได้ประโยชน์มากเลย นำมาใช้ในการทำงานได้ ครูให้คำแนะนำดีมากไม่ดุ  น.ส.จุฑามาส มีดีภาค เลขที่ 13ก ม.6/4

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ01 กุมภาพันธ์, 2552

  การตัดต่อวิดีโอสนุกมากครับ เนื้อหาของเรื่องการตัดต่อวิดีโออ่านแล้วก็เข้าใจง่าย เรียนไปแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริงครับ

  นายมณีวัฒน์ กิจวัฒนานุสนธิ์ เลขที่ 9ก ชั้นม.6/4

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  การตัดต่อเป็นอะไรที่มันส์ดีค่ะ อิอิ

  มันดูมีอะไรให้เล่นหลากหลาย เยอะแยะมากมาย

  ยิ่งถ้าได้ทำเรื่องที่สนใจ มันยิ่งสนุกค่ะ

  แต่คอมพ์ที่บ้านหนูไม่อำนวย เอิ๊กๆ

  นางสาวดารารัตน์ วันขวา ม.6/3 เลขที่ 10ก

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริงๆ ดีจังเลยค่ะ

  จากที่หนูทำวิดีโอไม่ค่อยเป็น ช่วยให้หนูทำเองได้แล้ว


  นางสาวนุสรา ศรีแสงอ่อน ม.6/3 เลขที่ 12ก

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  วิธีสอนเข้าใจง่ายค่ะ สามารถนำไปใช้ได้จริง

  ไม่ยุ่งยาก และโปรแกรมก็ใช้งานได้ง่ายดีค่ะ

  นางสาวธิดารัตน์ สิมาแก้ว ม.6/3 เลขที่ 11ก

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  เรียนการตัดต่อวิดิโอสนุกมากค่ะ  ตอนแรกๆก็ทำไม่เป็นแต่พอทำเป็นแล้วสนุกอยากทำเรื่อยๆ  สนุกดี อาจารย์ใจดี๊ ใจดี ชอบๆ  นางสาวธิดารัตน์ สิมาแก้ว ชั้นม. 6/3 เลขที่11ก

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  สื่อมีเนื้อหาสมบูรณ์ ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง


  นางสาวธัญลักษณ์ เปลี่ยนเพ็ง ม.6/3 เลขที่ 12ข

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  สวัสดีค่ะอาจารย์


  หนูมาคอมเมนต์ให้อาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายของการเรียนวิชานี้


  ...  เรียนวิชานี้เป็นวิชาที่บูรณาการมากๆเลยค่ะ


  สมชื่อ สื่อประสมจริงๆ


  ได้เรียนรู้อะไรเยอะ จากวิชานี้


  มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดี ขอบคุณที่เปิดโอกาศให้หนูได้เรียนวิชานี้ค่ะ
  หนูคิดว่า หนูคงได้นำไปใช้ ในการเรียนมหาวิทลัย หรือ การทำงาน แน่ๆ

  นางสาวชนาภา เฮงมีชัย ม.6/3 เลขที่ 7ก

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  เนื้อหามีข้อความที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย และทำให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก....^^


  นางสาวทักษิณา โพธิ์ใหญ่ ม.6/3 เลขที่ 11ข

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  ก็ดีนะครับ รู้ลึกรู้จริงเเละสามารถปฏิบัติได้จริง
  เนื้อหาเข้าใจง่ายดีครับ ^^  นาย อธิคม ประสาทศรี ม.6/3 เลขที่ 5ก

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  เคยใช้โปรแกรมmovie maker ค่ะ

  พอมาใช้โปรแกรมนี้ก็ใช้ไม่ยากเท่าไหร่
  ชอบในคาบเรียนที่จะมีวีดีโอเกี่ยวกะคุณธรรมมาให้ดูบ่อยๆๆค่ะซึ้งดีอิอิอิ


  นางสาววริษฐา เอื้อสุขกุล ม.6/3 เลขที่ 15ก

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  เนื้อหาเรื่องการตัดต่อที่อาจารย์นำมาสอนนั้น
  หนูคิดว่ามันมีประโยชน์เป็นอย่างมากค่ะ
  มันทำให้หนูมีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้มากขึ้น
  จากที่ไม่เคยรู้และเข้าใจมาก่อนเลย

  อีกทั้งหนูยังสามารถเอาความรู้ที่อาจารย์สอนไปสอนน้องๆ
  ของหนูต่อได้อีกนคะ....

  น.ส.สมฤทัย เจตเกษกิจ ม.6/3 เลขที่ 21 ก

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  การสอนของอาจารย์ดีมากค่ะ
  เนื้อหาที่เข้าไปศึกษาสามารถนำไปใช้ได้จริงๆ
  จนผ่านเข้ารอบการประกวดขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ
  จะพยายามทำต่อไปให้สำเร็จ

  นางสาวรุ่งทิวา เขียวทอง
  ม.6/3 เลขที่ 17 ข.
  Mini-Bear team

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  อ่านแล้วเข้าใจง่ายดี

  และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้

  ขอบคุณนะคะ ^^

  พรพรรณ นกดี 6/3 14ข

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  สนุกจังเลยครับ เรียน กะ อาจารย์ 555+
  อาจารย์ใจดี มักมาก หล่อ ด้วย อิอิ

  นายชาญณรงค์ ร่วมเผ่าไทย เลขที่ 1ข ชั้น ม.6/3

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  อาจารย์เป็นคนใจเย็น ยอมรับฟังและเข้าใจเด็ก

  อาจารย์เป็นคนที่มีเหตุดีค่ะ

  นางสาวกนิษฐา โพธิ์วัน ม.6/3 เลขที่ 6ก.

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  การตัดต่อวิดีโอ มีเนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ทำให้รู้สามารถตัดต่อวิดีโอได้ นอกจากนั้น ยังทำให้รู้เกี่ยวกับไฟล์ต่าง ๆ ที่ใช้ กล้องวิดีโอ อีกด้วย


  นางสาวหัทยา ศรีลาภา ม.6/3 เลขที่ 18ก

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  สวัสดีค่ะอาจารย์ สื่อของอาจารย์มีประโยชน์มาก สามารถนำความรู้ไปใช้แล้วเกิดประโยชน์จริงๆ (โดยเฉพาะเงินรางวัล..อิอิ) ขอบคุณค่ะ จะพยายามศึกษาเพิ่มเติมเรื่อยๆนะคะ
  Mini bear..

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  อาจารย์น่ารัก ใจดี และเข้าใจเด็กๆ

  ตั้งใจสอนและมีความยุติธรรม

  เรียนกับอาจาย์แล้วมีความสุขดี

  นางสาวศุภรดา นนท์สกุล 6/3 เลขที่ 16ก

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  แต่ก่อนตัดต่อวีดีโอไม่เป็นเลยค่ะ แต่ว่ามีความสนใจด้านนี้อยู่ พอได้มาศึกษาทำให้สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอเป็นและนำไปใช้ได้จริงๆค่ะ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะ และก็รู้สึกสนุกด้วย

  น.ส.ภาสิณี ชูกลีบ ม.6/3 เลขที่ 16ข.

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  เนื้อหาละเอียดมากมายเลยค่ะ

  เข้าใจง่ายมทากเลยค่ะ อ่านแล้วสามารถตัดต่อเป็นทันที ^^

  ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะสำหรับเนื้อหาดีๆแบบนี้


  นางสาวสุพิชชา ลาจันทึก ม.6/3 เลขที่ 20 ข

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  การตัดต่อวิดีโอมีเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่ายดีค่ะ อ่านแล้วสามารถนำไปใช้ได้โดยที่ไม่มีปัญหาขัดข้องค่ะ นอกจากนี้ยังได้รุจักเรื่องที่เกี่ยวข้องอิกมากมายด้วยค่ะ

  นางสาวสายสุนีย์ พันธุ์ชัย ม.6/3 เลขที่ 20ก

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2552

  การตัดต่อเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากเลยค่ะ

  เป็นสิ่งที่ดีมากเลย อ่านแล้วรู้เรื่องดี


  นางสาวจิตรวี จอมวรวงศ์ ม.6/3 เลขที่ 23 ข

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ05 กุมภาพันธ์, 2552

  เนื้อหาทำให้เข้าใจในการทำงานมากขึ้นครับ

  ทำให้ทำงานได้ไหลลื่นมากขึ้น ผลงานก็ออกมาดีครับ

  นายวัสสานนท์ โชติสิทธิฤทธิ์ ม.6/3 เลขที่ 4ก

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ05 กุมภาพันธ์, 2552

  เวปของอาจารย์ดีมากเลยครับ ทำให้ไขข้อข้องใจในการทำงานได้เยอะเลยครับ และยังเป็นแนวทางในการทำงานอื่นๆได้อีกด้วยครับ

  นายนิพัทธ์ ชุ่มเจริญ ม.6/3 เลขที่ 4ข

  ตอบลบ